بیمه ایران سرآمد در غرب آسیا بیمه ایران سرآمد در غرب آسیا

شرکت بیمه ایران با گسترده ترین شبکه فروش و خدمات و با استفاده از پیشرفته ترین زیرساخت های فناوری اطلاعات، بزرگترین شرکت بیمه غرب آسیا خواهد بود. بیمه ایران با برخورداری از بالاترین توانگری مالی، گزینه اول بیمه اتکایی در غرب آسیا است. در آستانه صدسالگی بیمه ایران، هر ایرانی دست کم یک بیمه نامه بیمه ایران خواهد داشت و نیمی از پرتفوی شرکت به بیمه های زندگی اختصاص دارد.

ما می خواهیم درزمره برترین بیمه های عمرکشورباشیم شرکت چابک درحوزه بیمه های زندگی، که تاسال 1402 برترین شرکت دراین زمینه خواهد شد.