پیام مدیرمجتمع تخصصی بیمه های زندگی پیام مدیرمجتمع تخصصی بیمه های زندگی

در کشورهای صنعتی و مدرن لزوم برخورداری عموم اقشار اجتماع از بیمه های عمر و سرمایه گذاری موضوعی معمولی به شمار می‌رود ولی با گذشت نزدیک به چندین دهه از ورود این رشته به بازارهای بیمه کشور هنوز جایگاه واقعی بیمه های عمر و تاثیر مثبت آن بر شاخص های اقتصادی جامعه ایران ناشناخته مانده است که البته این موضوع تا حد زیادی به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی سرزمینمان باز می‌گردد در باور بخش کثیری از مردم بیمه های عمر به عنوان منبعی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و سودده شناخته می‌شود در حالی که با نگاهی صحیح علمی و منطقی به امتیازات استفاده از قرارداد بیمه عمر تشکیل جدول سرمایه گذاری و بهره‌برداری از سود تجمیع شده در پایان قرارداد را می‌توان به عنوان بخش کوچکی از مزایای این بیمه نامه در نظر گرفته به طور مثال مقایسه سود دهی بانک ها و شرکت های بیمه ای که همواره جزء سوالات اساسی و رایج عامه مردم به حساب می‌آید نشان‌دهنده نگاه غیرحرفه‌ای و کوتاه‌مدت به خدمتی است که نام بیمه را یدک می کشد.

حمایت از ارکان خانواده، جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی روی دیگر این بیمه‌نامه است و شبکه فروش باید برای ترغیب مردم به خرید این نوع بیمه نامه ها از فرصت های بوجود آمده حداکثر استفاده را بنمایند چرا که فروش این نوع بیمه نامه هم به نفع خانواده ها و هم کمک به اقتصاد کشور میباشد.

لذا با توجه به دستور مدیریت محترم عامل این مجتمع با تمام ظرفیت درحال آماده سازی طرح ها برای آسان سازی فروش بیمه های زندگی میباشد