بیمه عمر گروهی
بیمه عمر گروهی بیمه‌نامه‌ای است که به‌موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت فوت یا حیات بیمه‌شده‌، سرمایه‌ای را به‌صورت یکجا به ذینفع یا استفاده‌کننده که در بیمه‌نامه قید گردیده است پرداخت نماید. در این نوع بیمه‌نامه بیمه‌گذار برای بیمه‌نمودن کارکنان خود اقدام می‌نماید.

بیمه تمام عمر گروهی
هدف در بیمه عمر اطمینان یافتن از آینده از طریق تأمین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه‌شده و یا افراد ذینفع موردنظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی می‌باشد. تعهد شرکت بیمه در این زمینه در مقابل دریافت حق بیمه می‌باشد. بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه ، به‌طور مادام‌العمر متعهد می‌شود که اگر هر زمان و به هر علت، بیمه‌شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه‌نامه را با اضافه سرمایه‌ای که از محل مشارکت در منافع تأمین‌شده به استفاده‌کننده بپردازد.