بیمه عمر و پس‌انداز

افراد دوراندیش و آینده‌ نگر با هرتوان مالی از طریق پس‌اندازهای خود می‌توانند یک بیمه‌نامه عمرو پس‌انداز داشته باشند. این بیمه‌نامه از طریق جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک مردم سرمایه‌های بزرگ برای آن‌ها تشکیل می‌دهد. به این بیمه عنوان بازنشستگی هم اطلاق می‌شود.