مرکزعلمی کاربردی بیمه ایران تنها مرکز آموزشی تخصصی بیمه ای کشور

مرکزعلمی کاربردی بیمه ایران تنها مرکز آموزشی تخصصی بیمه ای کشورمرکزعلمی کاربردی بیمه ایران تنها مرکز آموزشی تخصصی بیمه ای کشور

مرکزعلمی کاربردی بیمه ایران تنها مرکز آموزشی تخصصی بیمه ای کشور

تهران- دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز علمی کاربردی بیمه ایران را به عنوان تنها مرکز آموزشی تخصصی بیمه ای کشورمعرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران،براساس تصمیم مسوولان دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکزعلمی کاربردی این مجموعه از این پس به عنوان تنها مجری تخصصی و انحصاری آموزش های بیمه ای کشور خواهد بود.

درهمین راستا، ازترم تحصیلی جاری پذیرش دانشجودررشته های تخصصی بیمه ای درمقاطع کاردانی و کارشناسی در 66 مرکز علمی کاربردی سراسرکشورمتوقف شد واین مراکز دررشته های بیمه ای دیگر پذیرش نخواهند داشت.