نظرسنجی مشتریان

با سلام و خوشامدگویی به شما هموطن گرامی،
شرکت سهامی بیمه ایران به منظور ارائه خدمات بهینه و مطلوب به شما عزیزان، مصمم است از نظرات جنابعالی بهره‌مند گردد. بدون تردید پاسخ‌ شما ملاک عمل ما برای تصمیم‌گیری جهت بهبود خدمات خواهد بود. خواهشمند است با ارائه پاسخ دقیق مبتنی بر تجربه تعامل با این شرکت، ما را در این امر یاری فرمائید.

بـا تـشـکـر
اداره کل بازاریابی بیمه ایران

پرسش های این بخش توسط تمام پاسخگویان تکمیل می شود:
الف ) مشخصات فردی:

4-شغل:

5- شاغل در بخش:

پرسش های این بخش توسط تمام پاسخگویان تکمیل می شود:
ب) سوابق بیمه
8- در کدامیک از رشته‌های بیمه‌ای زیر تحت پوشش بیمه ایران هستید ( در صورت داشتن چند بیمه نامه تمامی آن ها را در فهرست زیر انتخاب کنید.)

در صورت تحت پوشش نبودن بیمه ایران (انتخاب گزینه 13 از پرسش هشت ) و دریافت خسارت از شرکت به عنوان زیاندیده بیمه (گزینه بلی پرسش 9) پرسش های بخش خسارت زیاندیده (صفحه چهار)و سایر پرسش ها (صفحه سه) و در صورت زیاندیده نبودن (گزینه خیر پرسش 9) و نداشتن بیمه نامه از بیمه ایران پرسش های بخش سایر پرسش ها (صفحه سه) را پاسخ دهید.

14-حق بیمه خود را به چه شیوه ای پرداخت می کنید؟

لطفاً با توجه به پاسخ های خود در پرسش شماره هشت و در صورت دارا بودن یک یا بیش از یک بیمه نامه، یکی از بخش های زیر را انتخاب کنید:

پرسش های این بخش توسط تمام پاسخگویان تکمیل می شود:
سایر پرسش ها:

با شنیدن نام بیمه ایران اولین واژه یا عبارتی که به ذهن شما می رسد چیست؟

آیا در حال حاضر به چه محصولات بیمه ای دیگری نیاز دارید؟

آیا بیمه نامه ای از سایر شرکت های بیمه ای خریداری کرده اید؟

پرسش های اختصاصی زیاندیده

پرسش های اختصاصی زیاندیده (مختص گزینه 13 پرسش شماره 8 ، درصورت دارا نبودن بیمه نامه از بیمه ایران و در صورت زیاندیده بودن، گزینه بلی پرسش 9)

پرسش های اختصاصی بیمه زندگی و مستمری

1- از چه طریقی دفترچه اقساط سالیانه حق بیمه عمر خود را دریافت می نمایید؟

2- کدام محصول یا محصولات بیمه زندگی را ازشرکت خریداری کرده اید؟

3- آیا سود مشارکت در منافع تا به بیمه نامه شما تعلق گرفته است؟

4- آیا تاکنون از تغییراتی را در چارچوب بیمه نامه الحاقی در بیمه نامه خود ایجاد کرده اید؟

در صورت تغییر در بیمه نامه، نوع الحاقی یا تغییر در بیمه نامه

5- آیا تاکنون هزینه های درمانی، امراض خاص و سرطان و دریافت سرمایه بیمه نامه را دریافت کرده اید؟

6- آیا بیمه نامه عمر خود را بازخرید کرده اید؟

7- آیا تاکنون از محل بیمه نامه خود وام دریافت کرده اید؟

پرسش های اختصاصی بیمه درمان
پرسش های اختصاصی بیمه شخص ثالث /بدنه
پرسش های اختصاصی سایر رشته های بیمه ای

پرسش های این بخش برای بیمه نامه های حوادث، آتش سوزی، مهندسی، مسئولیت، اعتبار، حمل و و نقل و سایر رشته ها (کشتی، هواپیما انرژی) تکمیل می شود. برای بیمه نامه های درمان، زندگی و اتومبیل (ثالث و بدنه) به بخش های اختصاصی مربوط مراجعه شود.

Text to Identify