یازدهمین گردهمایی بزرگ مدیران و متخصصان مدیریت

یازدهمین گردهمایی بزرگ مدیران و متخصصان مدیریت


  • عنوان همایش : یازدهمین گردهمایی بزرگ مدیران و متخصصان مدیریت
  • زمان شروع: 1392/10/07
  • زمان پایان: 1392/10/09
  • توضیحات : بخش علمی پژوهشی: 9 آذر 1392/ تهران دانشگاه صنعتی شریف بخش علمی و کاربردی: 7 تا 9 دی 1392/ تهران، سالن همایش های رازی محورهای اصلی بخش علمی پژوهشی: تولید دانش مدیریت و کاربرد آن در سازمان های ایرانی محورهای اصلی بخش علمی و کاربردی: مدیریت اثربخش سازمان های بزرگ ایرانی زمانبندی ارسال مقالات و تجارب مدیریتی:30/4/92 اعلام نتایج پذیرش مقالات:30/7/92 علاقمندان می توانند نتایج آخرین دستاوردهای علمی و عملی خود را در قالب "مقالات پژوهشی" و "آموزه ها و تجارب مدیریتی" از طریق وب سایت کنفرانس WWW.irimc.com به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.