قدردانی دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان از عملکرد بیمه ایران در خسارت سیل اخیر

قدردانی دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان از عملکرد بیمه ایران در خسارت سیل اخیر


در جلسه اهدای چک خسارت سیل به تعدادی از شرکتهای صنعتی آق قلا انجام شد:

در جلسه اهدای چک خسارت سیل به تعدادی از شرکتهای صنعتی آق قلا انجام شد:

قدردانی دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان از عملکرد بیمه ایران در خسارت سیل اخیر

قدردانی دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان از عملکرد بیمه ایران در خسارت سیل اخیر

    دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس به همراه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی در جلسه اهدای چک خسارت سیل به تعدادی از شرکتهای صنعتی آق قلا از عملکرد بیمه ایران در خسارت سیل اخیر قدردانی و تجلیل به عمل آوردند.

    به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در ابتدای جلسه، یعقوبی مدیرکل بیمه ایران استان به اختصار شرحی از فعالیتهای انجام شده از زمان وقوع سیل توسط تیم خسارت استان با هماهنگی مدیران ارائه و ازحسن همکاری همه مدیران ارشد شرکت و صبر وبردباری زیاندیدگان تشکر کرد.

    در ادامه مهندس هزارجریبی دبیر مجمع نمایندگان و نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس ضمن تقدیر ویژه از مدیرعامل بیمه ایران جناب آقای پورکیانی که در اولین لحظات وقوع سیل در کنار مردم سیل زده حضور داشتند، از مدیرکل استان همچنین همکاران اعزامی از تهران وکلیه همکاران وکارشناسان درگیر درخسارت سیل که صبورانه پاسخگوی آلام مردم بودند صمیمانه تشکروقدردانی کرد.

    در ادامه، مهندس خلیل زاده مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، حضور مدیران ستادی و استانی بیمه دولتی ایران در مناطق سیل زده را موجب دلگرمی صنعتگران وایجاد ارامش دانسته و با ستودنی خواندن عملکرد بیمه ایران، توصیه کرد صنعتگران و مردم بیمه ایران را به عنوان بیمه گر برتر جهت پوشش بیمه ای اموال انتخاب کنند .

    درپایان این جلسه چک خسارت شرکتهای صنعت پروفیل آرش، شرکت آریان تاش و همچنین داروخانه سلیمانی منش تقدیم نماینده قانونی آنان شد.

 

News Resource: روابط عمومی بیمه ایران