قدردانی از بیمه ایران برای توسعه و ترویج نماز

قدردانی از بیمه ایران برای توسعه و ترویج نماز


ستاد اقامه نماز اعلام کرد:

ستاد اقامه نماز اعلام کرد:

قدردانی از بیمه ایران برای توسعه و ترویج نماز

قدردانی از بیمه ایران برای توسعه و ترویج نماز

ستاد اقامه نماز، ضمن تقدیر از مجموعه اقدامات و عملکرد بیمه ایران برای توسعه و ترویج نماز، بیمه ایران را در امر برگزاری نماز «شایسته تقدیر» دانست.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، ستاد اقامه نماز در نامه ای به آقای پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران ضمن قدردانی از تلاش های ایشان و شورای اقامه نماز شرکت در پاسداشت و توسعه و ترویج نماز اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دستگاه های دولتی، ستاد اقامه نماز پس از بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت سهامی بیمه ایران در توسعه و ترویج نماز، ضمن تایید توجه و تلاش رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران ، دبیر شورای اقامه نماز و دست اندرکاران این شرکت در جهت ترویج فرهنگ اقامه نماز، عملکرد سال 1397 بیمه ایران در این زمینه را «شایسته تقدیر» دانست.

 

News Resource: روابط عمومی