ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه


  • عنوان همایش : ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
  • محل برگزاری : محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران
  • زمان شروع: 1391/02/19
  • زمان پایان: 1391/02/22
  • توضیحات : فرآیند اجرایی ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در حالی از شنبه، ۲۶ آذر، با جانمایی اولویت نخست مشارکت کنندگان آغاز می شود که با وجود فرصت ۵ ماهه تا برپایی نمایشگاه و در استقبالی بی سابقه، تاکنون بیش از یکصد شرکت برای حضور در بزرگتریـن رویداد صنعت مالی کشور در اردیبهشت سال ۹۱، ثبت نام کرده اند. فرآیند اجرایی ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه از شنبه، ۲۶ آذر با جانمایی اولویت نخست متقاضیان شرکت در این نمایشگاه آغاز می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، ستاد اجرایی نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه اعلام کرد: در حالیکه تنها حدود سه ماه از برگزاری دوره پنجم نمایشگاه بورس، بانک و بیمه سپری شده و تا برگزاری ششمین دوره این نمایشگاه در اردیبهشت سال ۹۱ نیز حدود پنج ماه زمان باقی است، تاکنون ۱۰۰ شرکت، برای حضور در این نمایشگاه به صورت قطعی ثبت نام کرده اند که این موضوع، در تاریخ ۵ ساله برگزاری این نمایشگاه، بی سابقه است.
  • آدرس سایت : www.boursefair.ir