ساختمان مرکزی بیمه ایران

ساختمان مرکزی بیمه ایران


آدرس:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان برزیل غربی، پلاک 51 ،کد پستی:1435814715 ، صندوق پستی: 6363-14155
تلفن:86092238_ پیشخوان خدمات الکترونیک 09668
واحدهای مستقر :
 • دفتر مدیریت عامل 86711600
 • معاونت طرح و برنامه 86711414
 • مدیریت برنامه ریزی و بودجه 86711122
 • اداره رفاه 86711419
 • کمیسیون وام 86711440
 • امور بازنشستگان 86711447
 • مدیریت اشخاص 86711771
 • مدیریت اتومبیل 86711555
 • مدیریت مسئولیت و حمل و نقل 86711900
 • مدیریت اموال 86711944
 • معاونت آتش سوزی 86711339
 • روابط عمومی 86711202
 • امور ایثارگران 86711216
 • مدیریت حراست 86711610
 • مدیریت حسابرسی 86711780
 • اداره کل دبیرخانه 86711185
 • مرکز پرداخت دیه معاونت اجرایی اشخاص 33940880
 • مرکز پرداخت دیه معاونت اجرایی اتومبیل 33940886