ساختمان مدیریت فناوری اطلاعات و آمار

ساختمان مدیریت فناوری اطلاعات و آمار


آدرس:خیابان دکتر فاطمی، خیابان جویبار ، کوچه میرهادی
تلفن:8-88917477
واحدهای مستقر :
  • مدیریت فناوری اطلاعات و آمار