دیدار مدیرعامل بیمه ایران با یکی از بازنشستگان قدیمی شرکت

دیدار مدیرعامل بیمه ایران با یکی از بازنشستگان قدیمی شرکت

دیدار مدیرعامل بیمه ایران با یکی از بازنشستگان قدیمی شرکت

همزمان با هشتاد و سومین سالگرد تاسیس بیمه ایران، آقای پورکیانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران باحضور در منزل آقای عسگریان به عنوان یکی از بازنشستگان قدیمی شرکت، با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار صمیمانه که با حضور آقایان مبرقعی عضو هیات مدیره و افخمی مشاور مدیرعامل همراه بود بر احترام و تکریم بازنشستگان بیمه ایران تاکید شد.

آقای عسگریان از مدیران خوشنام بیمه ایران بوده اند که سالها در این شرکت تلاش کرده و منشا آثار خیری در بیمه ایران نیز بوده اند.

 

News Resource: روابط عمومی