دانستنی های بیمه درمان در جهت ارزیابی خسارت هزین های دندانپزشکی

دانستنی های بیمه درمان در جهت ارزیابی خسارت هزین های دندانپزشکی


 • بیمه نوعی سرمایه‌گذاری است که علیه خطر از انسان محافظت می کند. بیمه همچون چتری بزرگ در زمینه های مختلف روی زندگی مردم، جوامع بشری و فعالیت‌های شان سایه می گستراند و محیط امن برای جبران خسارت های مردم ایجاد می کند.

  بیمه درمان شاخه‌ای از بیمه است که در مقابل خطر وقوع بیماری یا حادثه منتهی به صدمه جسمی انسان را مراقبت می کند. اما ابتلا به بیماری و وقوع چنین حادثه‌ای کمابیش یک پدیده متحمل برای هر خانواده است. از این جهت بیمه درمانی به دو صورت اجباری و اختیاری جهت جبران هزینه های پزشکی و دندانپزشکی ارائه می گردد. بیمه گر یک یا چند پزشک و دندانپزشک ذیصلاح را به خدمت می‌گیرد تا به عنوان پزشک و دندانپزشک معتمد در آن، فعالیت کنند. یکی از وظایف دندان پزشک معتمد و یا کارشناسان ارزیاب خسارت دندانپزشکی بررسی صورتحساب مراکز درمانی طرف قرارداد و تعیین و تایید تعرفه اعمال شده در آن می باشد. لذا جهت ارتقاء سطح دانش کارشناسان، آنها می توانند با مطالعه مطالب فصل دوم به ساختار دندان، فصل سوم به مواد دندانی، فصل چهارم مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به اسناد دندانپزشکی و در انتها با فرهنگ اصطلاحات دندانپزشکی آشنا گردند.

   

  • نویسنده:

   دکتر رامش یزدانی

  • سال انتشار:

   1398

  • ناشر:

   پژوهشکده بیمه

  • طراح جلد

   یوسف رجبی

  • صفحه آرا:

   معصومه فاطمی