برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران شرکتهای بیمه ای استان گلستان جهت ارزیابی دقیق خسارت سیل

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران شرکتهای بیمه ای استان گلستان جهت ارزیابی دقیق خسارت سیل

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران شرکتهای بیمه ای استان گلستان جهت ارزیابی دقیق خسارت سیل

جلسه هم اندیشی مدیران شرکتهای بیمه ای استان گلستان به میزبانی بیمه ایران جهت ارزیابی دقیق خسارت سیل و جلوگیری از هم پوشانی بیمه ای مناطق سیل زده، امروز برگزار شد.

News Resource: روابط عمومی بیمه ایران