بررسی روند خدمت‌رسانی نوروزی به مردم در شعبه ممتاز شرق تهران بیمه ایران

بررسی روند خدمت‌رسانی نوروزی به مردم در شعبه ممتاز شرق تهران بیمه ایران

بررسی روند خدمت‌رسانی نوروزی به مردم در شعبه ممتاز شرق تهران بیمه ایران
 در چهارمین روز از اجرای طرح کشیک نوروزی ۱۳۹۸بیمه ایران سید ناصر مبرقعی عضو هیأت مدیره بیمه ایران و هیأت همراه ضمن بازدید از روند خدمت‌رسانی نوروزی به مردم در شعبه ممتاز شرق تهران بر توسعه و بهسازی امکانات این شعبه به عنوان یکی از اولویت‌های اداره کل استان تهران با توجه به نیازهای این واحد و تعداد قابل توجه مراجعان آن تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در این بازدید که نظری مدیر امور مالی، امیری مدیر کل استان تهران، مطیع دوست مدیرکل شورای فنی و مدیریت ریسک و نمایندگان مدیریت اتومبیل نیز حضور داشتند، از همکارانی که در اجرای طرح نوروزی حضور داشتند، قدردانی شد و مدیرکل استان تهران آمادگی کامل این مدیریت را برای پیگیری و رفع نیازهای شعبه ممتاز شرق اعلام کرد.

News Resource: روابط عمومی بیمه ایران