بازدید مدیر عامل بیمه ایران از مجتمع تخصصی بیمه های زندگی

بازدید مدیر عامل بیمه ایران از مجتمع تخصصی بیمه های زندگیبازدید مدیر عامل بیمه ایران از مجتمع تخصصی بیمه های زندگی

بازدید مدیر عامل بیمه ایران از مجتمع تخصصی بیمه های زندگی

دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران با همراهی آقایان زاهدنیا معاون فنی، طبیعی نژاد معاون حقوقی و هماهنگی امور استان ها، شعب و نمایندگی ها و اسماعیلی معاون بودجه، برنامه‌ریزی و نوآوری، از بخشهای مختلف مجتمع تخصصی بیمه های زندگی بازدید و ضمن نظارت مستقیم بر خدمات‌رسانی این مجتمع، از تلاش‌های همکاران قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر رضایی در این بازدید اظهار داشت : با توجه به اهمیت و اولویت بیمه های زندگی واهداف مورد نظر شرکت در این حوزه باید در جهت افزایش فروش بیمه های زندگی تحرکات جدیدی ایجاد کنیم.

مدیرعامل بیمه ایران در ادامه بر طراحی محصولات جدید در بیمه های زندگی تاکید کرد وگفت :مدیران کل استانی و زیر مجموعه های آنها باید با هوشمند سازی سیستم ها و استفاده ازابزار سرمایه گذاری، بیمه های زندگی را به سمت مستمری هدایت کنند.

آقای جعفری تنها مدیر مجتع بیمه های زندگی نیز در این بازدید در جلسه ای که با حضور روسای ادارات کل این مجتمع تشکیل شد ،گزارش کاملی از نحوه عملکرد در سال گذشته وبرنامه های سال جاری را  ارائه نمود.

News Resource: روابط عمومی