گالری چند رسانه ای

اخبار

Content with News Top News.

صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 227 متقاضیان نمایندگی ویژه استان مازندران
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 227 متقاضیان نمایندگی ویژه استان مازندران
گواهی پایان دوره تئوری و عملی 13 نفر از متقاضیان نمایندگی گروه 227 ویژه استان مازندران طی نامه شماره 662299/91مورخ 8/9/ 91 به مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور ارسال شد ، برای مشاهده اسامی اینجا را کلیک کنید.
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 228 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران و .....
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 228 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران و .....
گواهی پایان دوره تئوری و عملی 22 نفر از متقاضیان نمایندگی گروه 228 ویژه استان تهران و .... طی نامه شماره 622806/91 مورخ 8/9/91 به مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور ارسال شد ، برای مشاهده اسامی اینجا را کلیک کنید.
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 229 متقاضیان نمایندگی ویژه استان گیلان
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 229 متقاضیان نمایندگی ویژه استان گیلان
گواهی پایان دوره تئوری و عملی 25 نفر از متقاضیان نمایندگی گروه 229 ویژه استان گیلان طی نامه شماره 666917/91 مورخ 9/9/91 به مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور ارسال شد ، برای مشاهده اسامی اینجا را کلیک کنید.
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه ویژه متقاضیان نمایندگی ویژه استان فارس
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه ویژه متقاضیان نمایندگی ویژه استان فارس
گواهی پایان دوره تئوری و عملی 73 نفر از متقاضیان نمایندگی گروه ویژه استان فارس طی نامه شماره 643339/91مورخ 29/8/ 91 به مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور ارسال شد ، برای مشاهده اسامی اینجا را کلیک کنید.
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 218 متقاضیان نمایندگی ویژه استان آذربایجان شرقی
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 218 متقاضیان نمایندگی ویژه استان آذربایجان شرقی
گواهی پایان دوره تئوری و عملی 36 نفر از متقاضیان نمایندگی گروه 218 ویژه استان آذربایجان شرقی طی نامه شماره 629272/91 مورخ 24/8/91 به مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور ارسال شد ، برای مشاهده اسامی اینجا را کلیک کنید.
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 224 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 224 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
گواهی پایان دوره تئوری و عملی 48 نفر از متقاضیان نمایندگی گروه 224 ویژه استان تهران طی نامه شماره 615813/91 مورخ 21/8/91 به مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور ارسال شد ، برای مشاهده اسامی اینجا را کلیک کنید.
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 226 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران و .....
صدور گواهی قبول شدگان نهایی گروه 226 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران و .....
گواهی پایان دوره تئوری و عملی 21 نفر از متقاضیان نمایندگی گروه 226 ویژه استان تهران و .... طی نامه شماره 629452/91 مورخ 24/8/91 به مدیریت امور شعب و نمایندگی های داخل کشور ارسال شد ، برای مشاهده اسامی اینجا را کلیک کنید.
اعلام نتایج آزمون گروه 227 متقاضیان نمایندگی ویژه استان مازندران
اعلام نتایج آزمون گروه 227 متقاضیان نمایندگی ویژه استان مازندران
با به پایان رسیدن مدت آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی گروه 227 ویژه استان مازندران، آزمون این گروه با حضور 21 نفر در تاریخ 8/8/91 در محل ساختمان مرکزی استان برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید. لازم به ذکر است که این افراد از تاریخ 15/6/91 تا 30/7/91...
اعلام نتایج آزمون گروه 228 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران و ....
اعلام نتایج آزمون گروه 228 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران و ....
با به پایان رسیدن مدت آموزش مجازی متقاضیان نمایندگی گروه 228 ویژه استان تهران و .... ، آزمون این گروه با حضور 25 نفر در تاریخ 8/8/91 در محل ساختمان مرکز آموزش و توسعه برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید. لازم به ذکر است که این افراد از تاریخ 15/6/91...
اعلام نتایج آزمون فوق العاده 29/7/91 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
اعلام نتایج آزمون فوق العاده 29/7/91 متقاضیان نمایندگی ویژه استان تهران
آزمون فوق العاده متقاضیان نمایندگی با حضور 109 نفر در تاریخ 29/7/91 در محل ساختمان مرکز آموزش و توسعه برگزار شد و نتایج آن اعلام گردید برای مشاهده نتایج این آزمون اینجا را کلیک کنید.
Showing 881 - 890 of 906 results.
Items per Page 10
of 91