وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و گمرک سلفچگان وارد قم شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و گمرک سلفچگان وارد قم شدوزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و گمرک سلفچگان وارد قم شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و گمرک سلفچگان وارد قم شد
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیات همراه برای بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و گمر این منطقه وارد قم شدند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) ، دژپسند در این بازدید، ضمن بررسی روند خدمات رسانی گمرک، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی این منطقه را مورد بررسی قرار خواهد داد.

منبع خبر: وزارت امور اقتصادی و دارایی