انتصاب دکتر محمد رضایی به عنوان مدیرعامل بیمه ایران

انتصاب دکتر محمد رضایی به عنوان مدیرعامل بیمه ایرانانتصاب دکتر محمد رضایی به عنوان مدیرعامل بیمه ایران

انتصاب دکتر محمد رضایی به عنوان مدیرعامل بیمه ایران

دکتر محمد رضایی مدیرعامل بیمه ایران شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، باعنایت به مصوبه مورخ 98/9/24 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی بیمه ایران و با حکم دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر محمد رضایی به سمت مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شد.

ازطرف عموم مدیران و کارکنان بیمه ایران توفیق دکتر رضایی را از خداوند متعال خواهانیم.

منبع خبر: روابط عمومی