فهرست مطالب فهرست مطالب

کلیه تولیدات تراکتورسازی ایران تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفت

کلیه تولیدات تراکتورسازی ایران تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفت


کلیه تولیدات تراکتورسازی ایران تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفت
براساس توافق به عمل آمده، کلیه تولیدات گروه صنعتی تراکتورسازی ایران شامل بیش از 000/30 دستگاه انواع تراکتور تولیدی در سال، زیر پوشش های بیمه ای مجتمع امور بیمه ای استان آذربایجان شرقی قرار گرفت. در همین رابطه، آقای بهروز ناظمی مدیر بیمه ایران در استان ضمن تشکر و قدردانی از حمایت های مدیرعامل، از مساعدت مدیریت های بیمه های اتومبیل و فناوری اطلاعات و آمار در خصوص ارایه نرخ در شرایط مناسب و رقابتی و تسریع در تنظیم و نصب برنامه نرم افزاری لازم درکوتاه ترین زمان برای صدور بیمه نامه های مربوطه تشکر و قدردانی کرد.