کتاب راز نمایندگان موفق بیمه منتشر شد

 • پس از خواندن این کتاب شما قرار است فعالیت های بیمه ای شگفت انگیزی داشته باشید .
  شما قرار است به خواسته ها و اهداف ارزشمندتان برسید ، شغل بیمه ای شما قرار است شغلی پرهیجان باشد ، شما قرار است همه ی کارهای ارزشمندی را به ثمر برسانید که می خواهید آن ها را در حوزه ی بیمه انجام دهید . روابط شما با مشتریان تان قرار است روابطی سازنده باشد نوع نگرش شما به شغل بیمه قرار است واقعی شود ، بی تردید قرار است این گونه شایسته شوید ! البته در صنعت بیمه دشواری ها و مشکلاتی نیز وجود خواهد داشت و شما قرار است با آنها روبرو شوید ، قرار است در این مسیر بیاموزید که چگونه بر دشواری ها و سختی های بیمه گیر غلبه کنید ، شما قرار است پس از خواندن این کتاب با وجود همه ی مشکلات ، پیروز و موفق باشید .قرار است .....

  • نویسنده:

   حمیدرضا جمالی نژاد ، زین العابدین عقیلی فر ، رضا قربانی

  • سال انتشار:

   1395

  • ناشر:

   پوشش گستر