کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو

کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو


 • ارزیابی و تسویه خسارت کار بسیار حساس و پیچیده ای است که باید آن را ویترینی برای داوری جامعه نسبت به عملکرد شرکت های بیمه دانست . زیرا معیار قصاوت بیمه گذار در مورد عملکرد چگونگی برخورد وی با خسارت دیدگان است .

  خصوصا در بیمه های اتومبیل که خودرو به عنوان یک نیاز واقعی مطرح و مورد توجه اقشار مختلف بوده و از جمله معضلات آن حوادث رانندگی و خسارت مالی فراوان است .

  بنابراین بیمه گران باید دنبال راهی باشند که از دایره نارضایتی بیمه گذاران خارج شوند ، پدید آمدن نهادی به نام مؤسسات ارزیابی خسارت بیمه ای و استفاده بیمه گران از خدمات آنان راهی مناسب برای کاهش عدم رضایت و مشتری مداری می باشد .

  • نویسنده:

   هادی جعفری

  • ناشر:

   انتشارات ارشک