چشم‌انداز فناوری اطلاعات شرکت سهامی بیمه ایران

چشم‌انداز فناوری اطلاعات شرکت سهامی بیمه ایران


دستیابی و حفظ جایگاه نخست (برترین نمونه موفق) در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات درصنعت ‌بیمه کشور، به‌منظور ایجاد آمادگی برای ارائه خدمات الکترونیکی به ذینفعان، از طریق تحقق معماری سازمانی فناوری اطلاعات با ویژگی‌های زیر: 

 • کارا و کارآمد
 • یکپارچه
 • امن
 • قابل‌دسترس‌
 • انعطاف‌پذیر

2-1) اهداف 
منظور از تعیین اهداف توسعه it در یک سازمان، مشخص‌نمودن جهات اصلی توسعه it در آن سازمان است، به‌گونه‌ای که تحقق مأموریت و چشم‌انداز it را ممکن سازد. در تحلیل اهداف توسعه it در شرکت بیمه ایران، به چند نکته زیر توجه شده است: 
- پشتیبانی مؤثر از اهداف، وظایف و فرآیندهای کسب‌وکار شرکت 
- افزایش قابلیت‌های زیرساختی it شرکت برای ارائه خدمات به سایر واحدهای شرکت 
- کسب پیشگامی در صنعت برای تحقق چشم‌انداز it مبنی بر دستیابی و کسب جایگاه نخست 

در تعیین اهداف اصلی توسعه it در بیمه ایران، از الگوی نقشه استراتژی استفاده شده است. این الگو که در اصل برای تعیین اهداف کسب‌وکار و تشخیص روابط علّی بین این اهداف طراحی شده است، امکان کنترل ارتباطات علت‌ومعلولی بین اهداف را فراهم می‌سازد. به‌منظور تطابق این الگو با ماهیت اهداف it، نقشه اهداف در لایه‌های معماری سازمانی (کسب‌وکار، اطلاعات، کاربردها، زیرساخت و مدیریت it) طبقه‌بندی شده‌اند. اهداف لایه کسب‌وکار در این ساختار، نمایانگر پیشران‌های عمده کسب‌وکار است که توسعه it را در بیمه ایران ضروری می‌سازد. به‌عبارت دیگر، این اهداف بیان تفصیلی چشم‌انداز فناوری اطلاعات از منظر کسب‌وکار است. 
فهرست و نقشه اهداف it شرکت بیمه ایران در ادامه ارائه شده است: 

جدول 2) اهداف توسعه فناوری اطلاعات بیمه ایران

اهداف فناوری اطلاعات
حوزه کسب‌وکار
 • افزایش بهره‌وری سازمانی از طریق ایجاد بلوغ فرآیندی
 • تسریع و تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار از طریق ایجاد سیستم‌های مکانیزه
 • توانمندسازی و هوشمندسازی کسب‌وکار از طریق ارائه سرویس‌های تحلیلی
 • بهبود، گسترش و متنوع‌سازی کانال‌های ارتباط با مشتریان
 • کاهش تقلبات
 • افزایش کنترل‌پذیری واحدهای کسب‌وکار
حوزه اطلاعات
 • ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی بین واحدها و بخش‌های مختلف شرکت
 • استفاده بهینه از داده‌ها و اطلاعات تولیدشده در شرکت
 • رفع نیازهای اطلاعاتی ذی‌نفعان شرکت
 • مدیریت موثر دانش سازمانی
حوزه کاربردها
 • دستیابی به سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه و متمرکز در همه حوزه‌های کسب‌وکار
 • ایجاد سرویس‌های کاربردی لازم برای تسهیل و پشتیبانی ارتباطات و تصمیمات
 • ارائه سرویس‌های کاربردی (خدمات الکترونیکی) موردنیاز ذی‌نفعان شرکت
حوزه زیرساخت
 • ایجاد زیرساخت مطمئن، امن و فراگیر ارتباطی، پردازشی و ذخیره‌سازی به‌منظور پشتیبانی از سایر سرویس‌هایفناوری اطلاعات شرکت


حوزه مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت موثر فرآیند توسعه it
 • کاهش هزینه‌های پشتیبانی و نگهداری زیرساخت و کاربردها
 • دستیابی به بلوغ فرآیندهای مدیریت فناوری اطلاعات
 • ایجاد قابلیت کنترل و ممیزی در مدیریت it