پوشش بیمه نوسان نرخ ارز

پوشش بیمه نوسان نرخ ارز


در معاملات بین المللی پرداخت ثمن غالباً به روش L/C و بر اساس تبادل اسناد تجاری صورت گرفته و تحقق آن مستلزم گذشت زمان نسبتاً طولانی می باشد که در این میان ممکن است بواسطه عدم ثبات اقتصاد جهانی و به تبع آن افزایش نرخ ارز هزینه های مترتبه بر واردات مواد اولیه و همچنین صادرات محصولات افزایش یافته و وارد کنندگان و صادر کنندگان متحمل هزینه های غیرقابل پیش بینی از نوسان نرخ ارز گردند. با ارائه این پوشش تبعی بیمه گزاران عمده و صاحبان صنایع بزرگ کشور که دارای بیمه آتش سوزی نزد این شرکت باشند می توانند نوسانات نرخ ارز مربوط به مواد اولیه خریداری شده و یا محصولات صادراتی خود را وفق شرایط ویژه ای تحت این پوشش قرار دهند.