پرسش و پاسخ با موضوع بررسی نقش و جایگاه بیمه ایران در صنعت بیمه کشور با حضور جناب آقای مهندس بختیاری مدیرعامل بیمه ایران

پرسش و پاسخ با موضوع بررسی نقش و جایگاه بیمه ایران در صنعت بیمه کشور با حضور جناب آقای مهندس بختیاری مدیرعامل بیمه ایران


پرسش و پاسخ با موضوع بررسی نقش و جایگاه بیمه ایران در صنعت بیمه کشور با حضور جناب آقای مهندس بختیاری مدیرعامل بیمه ایران

پرسش و پاسخ با موضوع بررسی نقش و جایگاه بیمه ایران در صنعت بیمه کشور با حضور جناب آقای مهندس بختیاری مدیرعامل بیمه ایران

پرسش و پاسخ با موضوع بررسی نقش و جایگاه بیمه ایران در صنعت بیمه کشور با حضور جناب آقای مهندس بختیاری مدیرعامل بیمه ایران ، دوشنبه ۲۹ آذر  ساعت ۱۳
  از طریق صفحه رسمی بیمه مرکزی در اینستاگرام به آدرس bimeh_markazi

منبع خبر: روابط عمومی