پرداخت 52 میلیارد ریال غرامت دیه و نقص عضو به دختران دانش آموز شین آبادی

گزارش بیمه ایران از جزئیات پرداخت خسارت به حادثه دیدگان روستای پیرانشهری

پرداخت 52 میلیارد ریال غرامت دیه و نقص عضو به دختران دانش آموز شین آبادی

پرداخت 52 میلیارد ریال غرامت دیه و نقص عضو به دختران دانش آموز شین آبادی

بیمه ایران بیش از 5 میلیارد و 227 میلیون تومان به بازماندگان و حادثه دیدگان آتش سوزی دبستان دخترانه روستای شین آباد پرداخت کرده است. علاوه بر این تمامی دانش آموزان مصدوم این واقعه تلخ، تحت پوشش بیمه عمر و پس انداز بیمه ایران قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در پی وقوع آتش سوزی 15 آذر 1391 در دبستان روستای شین آباد پیرانشهر، این شرکت به منظور مساعدت به حادثه دیدگان و تسریع در پرداخت خسارت زیان دیدگان، دراسرع وقت به موضوع غرامت دانش آموزان رسیدگی و در مجموع بالغ بر 52 میلیارد و 279 میلیون و 950 هزار ریال پرداخت کرد.

گزارش مدیریت بیمه های اشخاص شرکت سهامی بیمه ایران می افزاید : از مبلغ یاد شده ، در مجموع معادل یک میلیارد و 260 میلیون ریال بابت غرامت فوت 2 نفر از دانش آموزان به نامهای مرحومه سیران یگانه و مرحومه ساریا رسول زاده در اسفند سال 91 ، یعنی کمتر از سه ماه پس از وقوع حادثه ، به بازماندگان پرداخت شد ( توضیح اینکه فوت یکی از دانش آموزان در ماه حرام و دیگری درماه غیر حرام اتفاق افتاده بود، لیکن به منظور مساعدت بیشتر ، غرامت هر دو بر مبنای ماه حرام محاسبه و پرداخت شد) . همچنین ، بیمه ایران بابت غرامت نقص عضو و دیه و ارش زیان دیدگان معادل 41 میلیارد و 459 میلیون 950 هزار ریال خسارت پرداخت کرد. بر اساس صدمات وارد شده، بیشترین غرامت دیه پرداختی به ترتیب معادل 5 میلیارد و 567 میلیون ریال ، 5 میلیارد و 178 میلیون ریال و 4 میلیارد و 567 میلیون ریال در وجه سه نفر از حادثه دیدگان پرداخت شد و کمترین دیه پرداختی معادل 91 میلیون ریال بود. پرداخت هزینه های پزشکی حادثه دیدگان بالغ بر 8 میلیارد ریال (بصورت سرجمع) در وجه بیمارستانها از دیگر پرداختی های شرکت بوده است.

بر اساس این گزارش ، از سوی شرکت بیمه ایران تعداد 26 فقره بیمه نامه عمر و پس انداز کودکان و نوجوانان با سرمایه 520 میلیون ریال برای هر یک از دختران حادثه دیده و با حق بیمه ای بالغ بر یک میلیارد و 560 میلیون ریال نیز به صورت رایگان برای این دانش آموزان صادر شد.

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران