پرداخت مطالبات 256 بیمه گذار دیگر بیمه توسعه

پرداخت مطالبات 256 بیمه گذار دیگر بیمه توسعهپرداخت مطالبات 256 بیمه گذار دیگر بیمه توسعه

پرداخت مطالبات 256 بیمه گذار دیگر بیمه توسعه

تهران-بیمه ایران مطالبات 256 نفر دیگر از زیان دیدگان حوادث رانندگی بیمه نامه های شرکت بیمه توسعه  را پرداخت کرد .

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ، مطالبات این افراد به حساب شخصی آنان واریز شده وآماده برداشت است .

فهرست زیان دیدگان بیمه توسعه در این مرحله در سایت بیمه ایران به نشانی  www.iraninsurance.ir قابل مشاهده است .

بیمه ایران تاکنون با رسیدگی به بیش از 25 هزار فقره پرونده بیمه توسعه ، 520 نفر را از زندان آزاد وحدود 420 میلیارد تومان خسارت به ذینفعان پرونده این شرکت پرداخت کرده است.  

 

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران