پرداخت خسارت 96 میلیاردی پتروشیمی شهید تندگویان ازسوی بیمه ایران

پرداخت خسارت 96 میلیاردی پتروشیمی شهید تندگویان ازسوی بیمه ایران

پرداخت خسارت 96 میلیاردی پتروشیمی شهید تندگویان ازسوی بیمه ایران

بیمه ایران خسارت 96 میلیاردریالی پتروشیمی شهید تندگویان در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را  پرداخت کرد.

 چک پرداخت خسارت پتروشیمی شهید تندگویان در کمترین زمان ممکن پس از اعلام حریق ناشی از نشت گاز در یکی از واحدهای این پتروشیمی و ارزیابی دقیق کارشناسان خسارت بیمه ایران و کارشناسان مستقل و بین المللی ارزیاب خسارت، به این شرکت تقدیم شد.

 

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران