فهرست مطالب فهرست مطالب

پرداخت خسارت 8 میلیاردی در استان گلستان

پرداخت خسارت 8 میلیاردی در استان گلستان


پرداخت خسارت 8 میلیاردی در استان گلستان
شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها بیمه گر دولتی در راستای منویات رهبری معظم و حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه انسانی و به منظور ارائه خدمات مناسب و مطلوب و در جهت ادعای تعهدات خود نسبت به سرمایه های ایرانی و بیمه گذاران و به جهت جبران خسارت شرکت آذین خودرو (سازنده عمده قطعات اتومبیل در ایران) مبلغ 000/000/000/8 ریال طی مراسمی که از سوی مدیریت بیمه ایران استان گلستان برگزار شد، پرداخت گردید. در مراسم پرداخت خسارت شرکت آذین خودرو، مدیر بیمه ایران در استان طی سخنانی ابراز امیدواری کرد با حمایت های بیمه ایران چرخه تولیدکنندگان به همراه سرمایه ایرانی رونق بخش اقتصاد کشور عزیزمان ایران گردد.