تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

پذیرش بیمه شدگان شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و افراد تحت تکفل در بخش سرپایی

پذیرش بیمه شدگان شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و افراد تحت تکفل در بخش سرپایی


تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۹
شماره: 732523/93
موضوع: پذیرش بیمه شدگان شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و افراد تحت تکفل در بخش سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 09/10/1393
مخاطبین: مراجع سرپایی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
ضمن تقدیر و تشکر از همکاری آن مرجع محترم با این شرکت به استحضار می رساند کارکنان محترمشرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و افراد تحت تکفل آنان تحت پوشش قرارداد درمانی این شرکت قرار گرفته اند. این بیمه شدگان دارای دفترچه درمانی ویژه کارکنان آن سازمان(تصویر پیوست) بوده که دارای تاریخ اعتبار و فرانشیز صفر یا 20 درصد می باشد که در دفترچه آنها قید گردیده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید بیمه شدگان مطروحه طبق شرایط و مفاد قرارداد فی مابین و احراز هویت مورد پذیرش قرار گیرند. ضمناً هزینه های دندانپزشکی با تعیین سقف تعهدات از طرف بیمه ایران و هزینه های دارویی طبق آئین نامه دارویی شرکت در تعهد می باشد.

شماره شناسه: 6539195
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری
رونوشت:
فایل پیوست
فایل پیوست