تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نمونه جدید دفترچه بیمه درمانی ویژه بیمه شدگان محترم وزارت نیرو

نمونه جدید دفترچه بیمه درمانی ویژه بیمه شدگان محترم وزارت نیرو


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۴
شماره: 357245/93
موضوع: نمونه جدید دفترچه بیمه درمانی ویژه بیمه شدگان محترم وزارت نیرو
زمان اجرا: از تاریخ 31/06/1394
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در بخش سرپایی
باسلام و احترام 
 
ضمن تقدیر و تشکر از همکاری آن مرجع محترم با این شرکت به استحضار می رساند جهت رفاه حال بیمه شدگان محترم وزارت نیرو نمونه جدید((دفترچه بیمه درمانی ویژه بیمه شدگان)) که تاریخ اعتبار و فرانشیز آنها روی نسخه دفترچه قید گردیده به پیوست ارسال می گردد. لذا با عنایت به تمدید قرارداد مطروحه خواهشمند است دستور فرمائید از تاریخ 31/06/1394 نسبت به پذیرش بیمه شدگان مذکور با نمونه دفترچه ذکر شده اقدام لازم معمول نموده و از پذیرش دفترچه های قبلی (دست نویس) خودداری نمایند. 
شماره شناسه: 7252199
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت:
فایل پیوست
فایل پیوست
فایل پیوست