نرم افزار همراه بیمه ایران - تم iran-insurance-2

نرم افزار همراه بیمه ایران - تم iran-insurance-2mobile-app

سامانه بیمه ایران من

  • نرخ دهی
  • خرید و تمدید بیمه نامه
  • پرداخت حق بیمه
  • استعلام اصالت بیمه نامه
  • امکانات نقشه
  • مراکز درمانی طرف قرارداد
my.iraninsurance.ir