تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحو ه تائیدیه نسخ دارویی کارکنان بیمه ایران در بخش سرپایی (داروخانه)

نحو ه تائیدیه نسخ دارویی کارکنان بیمه ایران در بخش سرپایی (داروخانه)


تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
شماره: 91/846175
موضوع: نحو ه تائیدیه نسخ دارویی کارکنان بیمه ایران در بخش سرپایی (داروخانه)
زمان اجرا: از تاریخ 11/11/1391
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به پیوست لیست پزشکان معتمد جهت تائید نسخ دارویی کارکنان بیمه ایران همراه با نمونه مهر و امضاء ارسال می گردد. خواهشمند است مقرر فرمائید تا اطلاع ثانوی نسخ دارویی کارکنان بیمه ایران صرفا با تائید پزشکان مذکور و مهر سه گوش معمولی و برجسته (نمونه پیوست) پذیرش گردند. نحوه پذیرش کارکنان وزارت نیرو و کارکنان شرکت ملی نفتکش ایران، طبق شرایط قبل به قوت خود باقی است.

شماره شناسه: 4306003
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت:
$file.bn-file-name.getData()
$file.bn-file-name.getData()