تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه پذیرش کارت های ویژه درمان تک برشه و یادآوری مجدد کارت های ویژه درمان در بخش بستری

نحوه پذیرش کارت های ویژه درمان تک برشه و یادآوری مجدد کارت های ویژه درمان در بخش بستری


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
شماره: 634867/92
موضوع: نحوه پذیرش کارت های ویژه درمان تک برشه و یادآوری مجدد کارت های ویژه درمان در بخش بستری
زمان اجرا: از تاریخ 29/08/1392
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به جمع آوری کارتهای ویژه درمان 4 برشه سقف دار، جهت بیمه شدگانی که دارای سقف تعهدات می باشند کارت ویژه درمان تک برشه که مخصوص یک نوبت بستری می باشد، صادرگردیده است. خواهشمند است مقرر فرمائید بیمه شدگان با کارت های مذکور که عکس دار و ممهور به مهر و تاریخ اعتبار بیمه ایران می باشند، پذیرش گردند. در مورد کارت های تک برشه لازم است در زمان ترخیص پشت اصل و برش کارت تکمیل و ممهور به مهر و امضاء حسابداری گردد و اصل برش همراه با کپی کامل پشت و روی کارت تکمیل شده، جهت دریافت هزینه به این شرکت ارسال گردد . جهت یادآوری مجدد کارتهای ویژه درمان، بشرح ذیل معرفی می گردند:

ردیف نام کارت تعداد برش کاربرد
1 کارت ویژه درمان بدون برش جهت شناسایی بیمه شدگان
2 کارت ویژه درمان 1 مخصوص خدمات بستری (سقف دار)
3 کارت ویژه درمان 4 مخصوص خدمات بستری(بدون سقف)
4 کارت ویژه درمان 12 مخصوص خدمات بستری و سرپایی(بدون سقف)

توضیحات:

  1. کارتهای ردیف 2،3و4 جایگزین معرفی نامه بوده و نیازی به اخذ معرفی نامه از طرف این شرکت نمی باشد.
  2. منظور از کارت ویژه درمان بدون سقف، کارتهایی هستند که هزینه بیمارستانی و اعمال جراحی عمومی و تخصصی آنها بدون سقف باشند.
  3. پذیرش انواع کارت های ویژه درمان جهت زایمان و سزارین که سقف تعهدات مربوطه در آن درج گردیده است، بلامانع می باشد.
  4. از پذیرش کارت های 4 و 12 برشه سقف دار، خودداری نمائید.
  5. در کارت های ویژه درمان بدون سقف، نیازی به تکمیل پشت کارت نمی باشد.
  6. سقف تعهدات و فرانشیز بیمه شدگان، براساس مندرجات روی کارت ویژه درمان می باشد.

ضمنا جهت اطلاع از بخشنامه های این شرکت در خصوص نحوه پذیرش بیمه شدگان ،تعرفه ها، مدارک مورد نیاز و ...به سایت بیمه ایران www.iraninsurance.ir بخش مراجع درمانی طرف قرارداد مراجعه فرمائید.

شماره شناسه: 5236437
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: