تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه پذیرش بیمه شدگان کارکنان بانک صادرات ایران در بخش بستری

نحوه پذیرش بیمه شدگان کارکنان بانک صادرات ایران در بخش بستری


تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۸
شماره: 90/528234
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان کارکنان بانک صادرات ایران در بخش بستری
زمان اجرا: از تاریخ 08/08/1390
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند کارکنان محترم بانک صادرات ایران تحت پوشش بیمه تکمیلی بیمه ایران قرار گرفته اند، با توجه به اینکه قرارداد این بیمه شدگان فول می باشد و کلیه هزینه های بیمه ای و غیر بیمه ای آنها (که در ذیل معرفی نامه تعهد شده است) بعهده این شرکت می باشد، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به اطلاع واحدهای ذیربط رسانده شود و از بیمه شدگان وجهی دریافت نگردد. .
شماره شناسه: 2869419
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: