تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه پذیرش بیمه شدگان شرکت ملی نفتکش ایران در بخش سرپایی

نحوه پذیرش بیمه شدگان شرکت ملی نفتکش ایران در بخش سرپایی


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
شماره: 257/93
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان شرکت ملی نفتکش ایران در بخش سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 05/01/1393
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در بخش سرپایی

با سلام و احترام
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند جهت رفاه حال بیمه شدگان محترم شرکت ملی نفتکش ایران کارت های ویژه درمان با دوازده برش و با فرانشیز 10 درصد صادر گردیده است. خواهشمند است مقرر فرمائید بیمه شدگان مذکور با کارت ویژه درمان عکس دار ممهور به مهر و تاریخ اعتبار بیمه ایران، مشابه سایر بیمه شدگان واجد کارت های ویژه دوازده برشه پذیرش گردند.این بیمه شدگان دارای دفترچه خدمات درمانی شرکت ملی نفتکش ایران یا دفترچه تامین اجتماعی می باشند. لازم به ذکر است پذیرش بیمه شدگان زیر چهار سال با کارت ویژه درمان بدون عکس، بلامانع می باشد. مدارک مورد نیاز به شرح ذیل جهت پرداخت هزینه ها به این شرکت ارسال گردد:

  1. خدمات دندانپزشکی که سقف تعهدات و فرانشیز بیمار در کارت درج گردیده است. لازم است در هر نوبت مراجعه هزینه خدمات انجام شده(سهم بیمه ایران) در پشت اصل و برش کارت تکمیل و ممهور به مهر و امضای آن مرکز گردد و یک برگ اصل برش به همراه کپی کامل پشت و روی کارت تکمیل شده به همراه درمان انجام شده مندرج در دفترچه درمانی بیمه شده به این شرکت ارسال گردد. (بدون نیاز به تعیین سقف توسط شعب بیمه ایران و یا تائید دندانپزشک معتمد)
  2. در مورد تعهدات سقف دار، در صورتیکه برش(1 تا 4) از کارت جدا شده باشد و هزینه استفاده شده در همان نوبت مراجعه در جدول پشت کارت درج نگردیده و یا مخدوش باشد، کارت فاقد اعتباراست.
  3. در مورد سایر خدمات سرپایی که بدون سقف می باشد، ارائه یک برگ اصل برش به همراه اصل دستور پزشک و رسید هزینه و ....مطابق با مدارک مورد نیاز اعلامی، الزامی است.
  4. در صورتیکه آن مرکز با بیمه گر اول قرارداد داشته باشد، استفاده از بیمه گر اول الزامی و کپی دستور پزشک به همراه سایر مدارک به این شرکت ارسال گردد.
  5. پذیرش بیمه شدگان در بخش عینک سازی و آمبولانس با کارت ویژه درمان مقدور نمی باشد. 
    ضمنا جهت اطلاع از بخشنامه های این شرکت در خصوص نحوه پذیرش بیمه شدگان، تعرفه ها،مدارک مورد نیاز و... به سایت بیمه ایران WWW.IRANINSURANCE.IR بخش مراکز ارائه خدمات، مراجع درمانی طرف قرارداد(بخشنامه ها و تعرفه های بیمه ایران)مراجعه فرمائید. 
شماره شناسه: 5639497
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: