تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه پذیرش بیمه شدگان شرکت ملی نفتکش ایران در بخش بستری

نحوه پذیرش بیمه شدگان شرکت ملی نفتکش ایران در بخش بستری


تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
شماره: 956888/92
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان شرکت ملی نفتکش ایران در بخش بستری
زمان اجرا: از تاریخ 20/12/1392
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

با سلام و احترام
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند جهت رفاه حال بیمه شدگان محترم شرکت ملی نفتکش ایران کارت های ویژه درمان با دوازده برش که بدون سقف و با فرانشیز 10 درصد می باشد، صادر گردیده است. خواهشمند است مقرر فرمائید بیمه شدگان مذکور با کارت ویژه درمان عکس دار ممهور به مهر و تاریخ اعتبار بیمه ایران، مشابه سایر بیمه شدگان واجد کارت های ویژه درمان دوازده برشه پذیرش گردند. لازم به ذکر است پذیرش بیمه شدگان زیر چهار سال با کارت وی‍ژه درمان بدون عکس بلامانع می باشد. مدارک مورد نیاز به شرح ذیل جهت پرداخت هزینه ها به این شرکت ارسال گردد:. 

  • در مورد هزینه های زایمان و سزارین که دارای سقف تعهدات می باشند لازم است پشت اصل و برش کارت تکمیل و ممهور به مهر و امضاء حسابداری گردد و اصل یکی از برش ها(برش های 1تا 4) همراه با کپی کامل پشت و روی کارت تکمیل شده جهت دریافت هزینه به این شرکت ارسال گردد. در مورد تعهدات بدون سقف نیازی به تکمیل پشت کارت نمی باشد.
  • در خصوص لیزیک و رفع عیوب انکساری چشم، اخذ معرفی نامه الزامی می باشد.
  • در صورتیکه آن مرکز با بیمه گر اول قرارداد داشته باشد، ارائه کپی برابر با اصل صورتحساب بیمه گر اول به همراه سایر مدارک الزامی بوده و فرانشیز کسر نمی گردد. 
    ضمنا جهت اطلاع از بخشنامه های این شرکت در خصوص نحوه پذیرش بیمه شدگان، تعرفه ها، مدارک مورد نیاز و... به سایت بیمه ایرانWWW.IRANINSURANCE.IR بخش مراکز ارائه خدمات، مراجع درمانی طرف قرارداد( بخشنامه ها وتعرفه های بیمه ایران) مراجعه فرمائید. 
شماره شناسه: 5619671
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: