تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه پذیرش بیمه شدگان در بخش دندانپزشکی

نحوه پذیرش بیمه شدگان در بخش دندانپزشکی


تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۹
شماره: 90/209218
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان در بخش دندانپزشکی
زمان اجرا: از تاریخ 29/03/1390
مخاطبین: دندانپزشکان طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

با سلام و احترام 
به استحضار می رساند برخی از بیمه شدگان این شرکت در بخش دندانپزشکی تحت پوشش قرار گرفته اند. خواهشمند است در صورت مراجعه این بیمه شدگان، طرح درمان مورد نظر در دفترچه درمانی آنها درج گردد و جهت تعیین سقف تعهدات و فرانشیز به شعب مربوطه بیمه ایران ارجاع گردند. بدیهی است در صورت تائید پوشش بیمه ای و تعیین سقف از طرف شعب مربوطه، هزینه ها طبق شرایط قرارداد فیما بین از طرف این شرکت پرداخت می گردد.

شماره شناسه: 2509597
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرایی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور ، دکتر یاوری

رونوشت: