تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه پذیرش بیمه شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط داروخانه های طرف قرارداد با بنیاد شهید

نحوه پذیرش بیمه شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط داروخانه های طرف قرارداد با بنیاد شهید


تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
شماره: 966635/91
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط داروخانه های طرف قرارداد با بنیاد شهید
زمان اجرا: از تاریخ 21/12/1391
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص بیمه شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران

با سلام واحترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت، با توجه به صدور کارت ویژه درمان با 12 برش برای جانبازان و خانواده معظم شهدا، خواهشمند است مقرر فرمائید بیمه شدگان مذکور طبق شرایط ذیل پذیرش گردند:

ردیف بیمه شدگان نحوه پذیرش
1 جانباز 70% کارت وی‍ژه درمان یا کارت شناسایی بنیاد
2 پدر شهید کارت وی‍ژه درمان یا کارت شناسایی بنیاد
3 مادر شهید کارت وی‍ژه درمان یا کارت شناسایی بنیاد
4 همسر شهید کارت وی‍ژه درمان یا کارت شناسایی بنیاد
5 سایر بیمه شدگان(آزادگان، جانباز 5% الی 69% و افراد تحت تکفل، فرزند شهید و افراد تحت تکفل جانبازان 70%) صرفا با کارت ویژه درمان


مدارک مورد نیاز جهت ارسال مدارک به شرح ذیل می باشد:
در صورت پذیرش با کارت شناسائی بنیاد:
کپی کارت بنیاد، کپی نسخه دارویی به همراه تائیدیه بنیاد(در صورت لزوم) 
در صورت پذیرش با کارت ویژه درمان:
یک عدداصل برش کارت(1-12)، کپی نسخه دارویی به همراه تائیدیه بنیاد(در صورت لزوم) 
تبصره1: در صورت اتمام برش های کارت ویژه درمان، تا زمان صدور کارت جدید ارائه خدمات با اصل کارت و تصویر آن بلامانع می باشد. 

شماره شناسه: 4446536
امضاءکنندگان:

دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: