تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه پذیرش بیمه شدگان با کارت ویژه درمان (12 برشه) در بخش بستری

نحوه پذیرش بیمه شدگان با کارت ویژه درمان (12 برشه) در بخش بستری


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
شماره: 91/626199
موضوع: نحوه پذیرش بیمه شدگان با کارت ویژه درمان (12 برشه) در بخش بستری
زمان اجرا: از تاریخ 23/08/1391
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

با سلام و احترام
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند جهت رفاه حال بیمه شدگان محترم از جمله (جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم سینمایی، کارکنان قوه قضائیه، جانبازان و خانواده معظم شهداء، کارکنان دانشکده فنی و حرفه ای، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... )کارت ویژه درمان با دوازده برش صادر گردیده است. خواهشمند است مقرر فرمائید بیمه شدگان مذکور با کارت ویژه درمان عکس دار ممهور به مهر و تاریخ اعتبار بیمه ایران، مشابه کارکنان وزارت آموزش و پرورش پذیرش گردند. لازم به ذکر است پذیرش بیمه شدگان زیر چهار سال با کارت وی‍ژه درمان بدون عکس بلامانع می باشد. 

این کارت جایگزین معرفینامه بوده و سقف تعهدات و فرانشیز بیمه شده در کارت ویژه درمان درج گردیده است. 
در مورد خدمات سقف دار لازم است در هر نوبت بستری پشت اصل و برش کارت تکمیل و ممهور به مهر و امضاء حسابداری گردد و اصل یکی از برش ها (برش های1 تا 4) همراه با کپی کامل پشت و روی کارت تکمیل شده جهت دریافت هزینه به این شرکت ارسال گردد. تعهد شرکت بیمه در هر نوبت بستری، سقف تعهدات مندرج در کارت، منهای مجموع هزینه های استفاده شده قبلی (منوط به درج در پشت کارت) می باشد. 
در مورد تعهدات سقف دار، در صورتیکه برش (1 تا 4) از کارت جدا شده باشد و هزینه استفاده شده در همان نوبت بستری در جدول پشت کارت درج نگردیده و یا مخدوش باشد،کارت فاقد اعتبار است. 
در صورتیکه تعهدات بیمه ایران بدون سقف باشد نیازی به تکمیل جداول پشت کارت نمی باشد. 
سایر شرایط پذیرش بیمه شدگان (معرفی نامه،کارت ویژه درمان چهار برشه) تااطلاع ثانوی به قوت خود باقی است. 
ضمنا جهت اطلاع از بخشنامه های این شرکت در خصوص نحوه پذیرش بیمه شدگان ،تعرفه ها، مدارک مورد نیاز و ...به سایت بیمه ایران www.iraninsurance.ir بخش مراجع درمانی طرف قرارداد مراجعه فرمائید.

شماره شناسه: 4046447
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرایی بیمه های اشخاص
اداره کل امور قراردادها و نظارت بر مراجع درمانی
دکتر یاوری، گوزل زاده
رونوشت: