تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه محاسبه نمره چشم برای رفع عیوب انکساری چشم (لیزیک)

نحوه محاسبه نمره چشم برای رفع عیوب انکساری چشم (لیزیک)


تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۱۰
شماره: 89/455076
موضوع: نحوه محاسبه نمره چشم برای رفع عیوب انکساری چشم (لیزیک)
زمان اجرا: از تاریخ 10/07/1389
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند نحوه محاسبه نمره چشم برای رفع عیوب انکساری چشم (لیزیک) به صورت زیر می باشد:
( درجه نزدیک بینی یا دوربینی + نصف درجه آستیگمات)= نمره چشم
شماره شناسه: 1792805
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
اداره کل امور قراردادها و نظارت بر مراجع درمانی
دکتر یاوری، خسروی
رونوشت: