تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه محاسبه فاکتور تجهیزات پزشکی در صورتحساب های بخش بستری

نحوه محاسبه فاکتور تجهیزات پزشکی در صورتحساب های بخش بستری


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
شماره: 92/350975
موضوع: نحوه محاسبه فاکتور تجهیزات پزشکی در صورتحساب های بخش بستری
زمان اجرا: از تاریخ 15/05/1392
مخاطبین: بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت به استحضار می رساند با توجه به اینکه آن مرکز نسبت به تهیه تجهیزات پزشکی بیمه شدگان این شرکت اقدام می نماید، بدین منظور هشت درصد اضافه بر قیمت خرید فاکتور مادر(حداکثر تا پنج میلیون ریال) از طرف این شرکت پرداخت می گردد. ارائه فاکتور خرید مادر برای بررسی تمامی تجهیزات بالای یک میلیون ریال الزامی می باشد. بدیهی است شرکت های صادر کننده فاکتورهای مادر، بایستی دارای مجوز اداره تجهیزات پزشکی و کد 12 رقمی از سوی آن اداره باشد .

شماره شناسه: 4893048
امضاءکنندگان:

دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: