تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

نحوه تائید نسخ دندانپزشکی توسط دندانپزشکان معتمد شرکت سهامی بیمه ایران

نحوه تائید نسخ دندانپزشکی توسط دندانپزشکان معتمد شرکت سهامی بیمه ایران


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۳
شماره: 160005/91
موضوع: نحوه تائید نسخ دندانپزشکی توسط دندانپزشکان معتمد شرکت سهامی بیمه ایران
زمان اجرا: از تاریخ 03/03/1391
مخاطبین: دندانپزشکان معتمد طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

با سلام و احترام
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت، خواهشمند است جهت تائید نسخ دندانپزشکی موارد زیر به دقت رعایت شود:

  1. احراز هویت و معاینه دقیق بیمار
  2. درج درمانهای انجام شده مورد تائید روی نسخه، به همراه مهر و امضاء و تاریخ تائید توسط دندانپزشک معتمد
  3. امضاءو تلفن بیمار، پشت نسخه تائید شده
شماره شناسه: 3492098
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: