مهدی مشایخ

مهدی مشایخ


  • مهدی مشایخ - مشاور بیمه های حمل کال
  • پست الکترونیک: M.mashayekh@iraninsurance.ir
سوابق کاری:
  • کارشناس خسارت بیمه های حمل کالا – مدرس بیمه های حمل کال
سوابق تحصیلی:
  • لیسانس مدیریت بیمه