معرفی کتابخانه تخصصی بیمه ایران

معرفی کتابخانه تخصصی بیمه ایران


کتابخانه نهادی اجتماعی است که با گردآوری، ساماندهی و نگهـداری دانش مدون، امکان رشد اندیشه، شکوفایی استعداد و باروری ذهن خلاق انسان پویا و جستجوگر را فراهم می آورد و با توجه به گستـــرش روز افزون علــوم و فنـــــــون ،کتــابخــانه دستـرسی آســـان بـه انبــــوه دانش بشری را میســــر و تبـــادل افکار را امکان پذیر می سازد.

در این راستا کتابخانه تخصصی بیمه ایران همزمان با روز کتاب و کتابخوانی در تاریخ 23/8/90 فعالیت خود را به منظور تأمین نیازهای مطالعاتی همکاران شاغل و بازنشسته – نمایندگی ها و شبکه فروش به صورت حضوری و غیر حضوری آغاز نموده است. در این کتابخانه منابع غنی از کتب فارسی و لاتین ، پایان نامه ها در حوزه های بیمه، اقتصاد و مدیریت مهیا می باشد . امکان دسترسی مراجعان حضوری و غیر حضوری به اطلاعات مجموعه کتابخانه به صورت سیستمی با بکارگیری نرم افزارهای تخصصی کتابداری در محیط شبکه پورتال شرکت امکان پذیر است .