معرفی خدمات بیمه ایران

معرفی خدمات بیمه ایراناین CD معرفی رشته های مختلف بیمه ای شامل : اتومبیل ، آتش سوزی ،‌ اشخاص ، مسئولیت ، مهندسی و کشتی، هواپیما و حمل کالا می باشد ، توسط روابط عمومی بیمه ایران در سال 84 تهیه و تکثیر شد .