معاونت فنی

معاونت فنی


مدیر واحد : محمد زاهدنیا
سوابق تحصیلی
 • لیسانس مدیریت بیمه
 • کارشناس ارشد مدیریت بیمه
 • دانشجوی دکترای حقوق
سوابق کاری
 • استخدام در بیمه ایران سال1371
 • کارشناس بیمه های مهندسی و مسئولیت
 • رئیس اداره نظارت بر صدور بیمه های مسئولیت
 • معاون اداره کل طرح های مخصوص
 • رییس اداره کل طرح های مخصوص
 • معاون مدیر بیمه های مهندسی و مسئولیت
 • عضو شورای فنی و مطالعات
 • دبیر شورای بازاریابی
 • دبیر کارگروه اصلاح و بهبود شرکت
 • سرپرست معاونت برنامه ریزی و نوآوری شرکت
 • عضو هیئت مدیره شرکت بیمه ایران معین(غیرموظف)
 • عضو کارگروه سلامت اداری
 • دبیر شورای فنی و مطالعات
 • عضو هیات موسس انجمن کارشناسان صنعت بیمه
 • عضو هیات مدیره و نایب رییس انجمن کارشناسان صنعت بیمه(دوره اول)
 • عضو هیأت مدیره تعاونی اعتبار کارکنان بیمه ایران
 • کارشناس رسمی قوه قضاییه و کارشناس خبره بیمه ایران
 • مدرس مرکز آموزش بیمه ایران و پژوهشکده بیمه مرکزی
 • مدیر مسئول فصلنامه تخصصی بیمه

تلفن: 86711112
نمابر: 86092105
پست الکترونیک: m.zahednia@iraninsurance.ir