معارفه معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران

معارفه معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بیمه ایرانمعارفه معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران

معارفه معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران

مراسم معارفه و تکریم معاونین جدید و قدیم توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور دکتر رضائی مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونین، برخی مدیران ستادی و مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران برگزار شد، حکم آقای علی محمدی به عنوان معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران به وی اعطاء و از زحمات آقای محمد مهدی اعلایی در دوره تصدی این مسئولیت قدردانی و تجلیل شد.

 

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران