معارفه مدیرکل جدید امور منابع انسانی بیمه ایران

معارفه مدیرکل جدید امور منابع انسانی بیمه ایرانمعارفه مدیرکل جدید امور منابع انسانی بیمه ایران

معارفه مدیرکل جدید امور منابع انسانی بیمه ایران

مراسم معارفه و تکریم مدیران کل جدید و قدیم منابع انسانی بیمه ایران برگزار شد.

در این مراسم با حضور آقای اعلایی معاون توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مدیران ستادی و روسای ادارات مدیریت منابع انسانی، آقای علی اکبر دلوریان زاده به عنوان مدیرکل جدید امور منابع انسانی شرکت معارفه و از خدمات آقای ذوالفقار فتح اللهی تقدیرشد.

درحکم رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران به آقای "علی اکبر دلوریان زاده" با اشاره به اینکه نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های بیمه ایران است، بر ضرورت برنامه ریزی جهت رعایت و تحقق منافع و مصالح شرکت و همکاران از سوی مدیرکل امور منابع انسانی تاکید شده است.

آقای دلوریان زاده پیش از این در مناصب زیر خدمت کرده است:

معاون شورای عالی اداری و استخدامی کشور

مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری

مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

 

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران